Czyszczenie rurociągów

Od 1999 roku zajmujemy się wysokociśnieniowym czyszczeniem rurociągów. Świadczymy usługi czyszczenia i udrażniania rurociągów za pomocą urządzeń wysokociśnieniowych Den Jet i DynaJet o ciśnieniu roboczym od 500 bar do 2800 bar.

Posiadamy ponad 20 letnie doświadczenie zdobyte przy czyszczeniu rurociągów przemysłowych, technologicznych, energetycznych, przesyłowych i dolotowych.

Zalety

Czyszczenie rurociągów za pomocą ultrawysokich ciśnień pozwala udrażniać rurociągi o średnicach od 16 mm na odcinkach do 100 mb pokonując nawet po kilka kolan. Czyszczenie rurociągów o małych średnicach (Φ < 150 mm) polega na wprowadzeniu do wnętrza rury specjalnej dyszy obrotowej. Czyszczenie średnich (150 mm < Φ < 400 mm) rurociągów wykonywane jest za pomocą głowicy obrotowej. Odpowiedni dobór dysz wprowadzanych w rury lub w przestrzenie międzyrurowe pozwala usunąć zanieczyszczenia z wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni rur. Strumień wody nie deformuje powierzchni czyszczącej.

Czyszczenie rurociągów za pomocą technik linowych
Czyszczenie rurociągów pionowych oraz tych o większej średnicy (Φ > 600 mm) możemy czyścić z wykorzystaniem technik alpinistycznych. Każdy pracownik „wysokościowy” posiada wieloletnie doświadczenie oraz odpowiednie predyspozycje do pracy na wysokościach i w przestrzeniach zamkniętych.

Czyszczenie rurociągów i kanalizacji technika linowa
Czyszczenie rurociągów i kanalizacji

Najczęściej wykonujemy:

  • Czyszczenie rurociągów technologicznych,
  • Czyszczenie rurociągów energetycznych,
  • Czyszczenie rurociągów przesyłowych,
  • Czyszczenie kanałów dolotowych,
  • Udrażnianie rurociągów,
  • Udrażnianie rur itp.

Kontakt z nami

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Wprowadź poprawne imię

Wprowadź poprawne nazwisko

Wprowadź poprawny email

Wprowadź poprawny numer telefonu

Tekst jest wymagany

czyszczenie wysokociśnieniowe z zastosowaniem technik alpinistycznych